หนังสือน่าอ่าน
Poramud Nawasonthi "Cool Clive and the little Pes" Thitivorada Benjakawin "Robbie Woods and his Merry Men"
Chutipon Phadungpisuth "The Adventures of Super Diaper Baby" Piampitee Poommak "Any the hedgehog girl"
ด.ช. วัชรชัย ธีรสถาพร "ผจญภัยในโลกนิทาน" ด.ญ.ธฤดี ไพศาลสมบุญ "เหยื่ออธรรม"
ด.ช.ฐาปน ภู่ตระกูล "วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่องสำรวจน้ำ" ด.ญ. ธารพิมล แจ้งความดี "วัยใสใส่ใจผิวสวย"
ด.ช.ภูศิส ตังธนกานนท์ "จอมจักรพรรดิแห่งศรรตวรรษที่ 19 นโปเลียน" ด.ช.ชนน ผดุงไทย "บันทึกวุ่นจอมจุ้นเสือขาว" ด.ช.รัชพล สง่าเพิ่มพูน "ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในเยอรมนี"
ด.ญ.พิชญา เสนานันท์สกุล "ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน เศรษฐศาสตร์ง่ายนิดเดียว ” ด.ญ.อัญชิสา ฉันสุวรรณ "ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอนไอเดียแก้จนคนตึ๋งหนืด” ด.ช.ภาคภูมิ วีระพันธุ์ "วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ ตอน วิทยาศาสตร์สุดอึ้ง”
ด.ญ.วิชุดา ส่องแสง "MIRRORกระจกสั่งตาย" ด.ญ.ชนิกานต์ เปลี่ยนจันทร์ "ไม่ยากถ้าอยากเป็นคนขยัน" ด.ญ.ปณชา แก้วชมพู "ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน ไปโรงเรียนแบบเซียนตึ๋งหนืด ”
1.ด.ญ.ศลิลทิพย์ ตาละทา "ศึกเทพเจ้ามังกรปีศาจ" 2.ด.ช.ธนดล เต้พันธ "เชอร์ล็อกโฮล์มส์ตอนแรงพยาบาท" 3.ด.ช. โชตินันต์ ปิ่นเจริญนพคุณ "MIRRORกระจกสั่งตาย"
ด.ญ.สิมิลัน แจ่มประสิทธิ์กุล “The Winter Trail” ด.ญ.อิสรีย์ ผดุงพิสุทธิ์ “Don’t tell lies,Lucy !”
ด.ช.ชนกานต์ คีรีโต “Flans across the river” ด.ญ.วรินทร กิตติอัมพานนท์ “Feed the Birds”
หน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... >>