เด็กทิวคว้ารางวัลชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
17 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายเอกสิษฐ์ อัครศักดิ์ศิริ นักเรียนหลักสูตร English Program ระดับชั้นเกรด 8 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรายงานการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติรุ่นระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 11-13 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมา