ข่าวและสื่อต่างๆ
เมื่อวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนทิวไผ่งามได้จัดให้มีค่ายทิวสัมพันธ์ครั้งที่35 ซึ่งเป็นค่ายปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนระดับชั้นเกรด 10 ณ วู้ดแลนด์เมืองไม้ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยบรรยากาศของค่าย ... (อ่านต่อ...คลิก)
ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนทิวไผ่งามและโรงเรียนนานาชาติแคนาเดียนประเทศไทย ได้เข้าแสดงความยินดีกับ ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ที่ได้เข้ารับตำแหน่ง ... อ่านต่อคลิก
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายเอกสิษฐ์ อัครศักดิ์ศิริ นักเรียนหลักสูตร English Program ระดับชั้นเกรด 8 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ในรายงานการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติรุ่นระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียน ...(อ่านต่อ คลิก)
ขอแสดงความยินดีกับนายธนภณ มานะดีพร้อม และนายสันดุษิต วงษ์สวัสดิ์ นักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับชั้นเกรด 11 ของเรา ที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายในการแข่งขันการออกแบบผลิตภัณฑ์และการเขียนแผนธุรกิจในเวทีนานาชาติ (อ่านต่อ...คลิก)
ขอแสดงความยินดีกับนายศุภศิษฐ์ กุลวานิช นักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับชั้นเกรด 11 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 80 คน จากนักเรียนทั่วประเทศ ให้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp Junior) รุ่นที่ 1 “ ...(อ่านต่อ คลิก)
เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน พุทธศักราช 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนทิวไผ่งามได้จัดให้มีกิจกรรมสุขสันต์วันสงกรานต์ขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารณรงค์-อุษา 1 ซึ่งภายในงานคณะครูและนักเรียนได้รดน้ำขอพรจากคุณครูณรงค์ ทิวไผ่งาม ... (อ่านต่อ คลิก)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทิวไผ่งาม ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ด้าน Engineering Inspiration Awards ซึ่งชนะเลิศด้วยผลงาน โครงงานเครื่องให้อาหารลิง ( Monkey Machine) จากรายการแข่งขันหุ่นยนต์ First Lego League 2016 (FLL2016) ...(อ่านต่อ คลิก)
โรงเรียนทิวไผ่งามได้รับเกียรติจากทางจูเนียร์อะชีฟเมนท์ ประเทศไทยให้เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคุณ Vivian Lau ประธานมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเมนท์ เอเชีย-แปซิฟิค ... (อ่านต่อคลิก)
เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน พุทธศักราช 2560 ที่ผ่านมา นักเรียนหลักสูตร English Program ระดับชั้นเกรด 10-12ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิจูเนียร์อะชีพเมนท์ประเทศไทย ... (อ่านต่อคลิก)
เนื่องด้วยโรงเรียนทิวไผ่งามได้จัดให้มีโครงการทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ Robotics Exchange Program ณ มลรัฐควิเบก เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม – วันที่ 28 มีนาคม พุทธศักราช 2560 ที่ผ่านมา
หน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... >>