Smart Parent

Smart Parent
คุณธนัต วีรเวทสกุล

“....ผมไม่ผิดหวังเลยที่เลือกโรงเรียนทิวไผ่งามให้เป็นบ้านหลังที่สองของลูกๆของผม
เพราะโรงเรียนทิวไผ่งามไม่ได้ให้เฉพาะวิชาความรู้ หรือการศึกษาเท่านั้น
แต่โรงเรียนทิวไผ่งามให้ทุกอย่าง ทั้งทักษะการใช้ชีวิต
การค้นหาและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน
รวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก และมีความเป็นผู้นำ...”