ที่ตั้งและแผนที่

ที่ตั้ง: 1001 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: 0-2424-6225,  0-2883-1161
โทรสาร:  0-2434-8237

E-Mail: admin@thewphaingarm.com

ติดต่อฝ่ายรับสมัครนักเรียน
อีเมล์: enrollment@thewphaingarm.com